Empty

Total: £0.00
Book

Ketab-e Gushe: Farhang-e Navaha-ye Irani

کتاب گوشه: فرهنگ نواهای ایران
Author: 
A. Tahmasebi
Text Language: 
Persian
Edition: 
1
Volume: 
1 vol
Publication Year: 
2018
Total Pages: 
740
Size (cm): 
24 X 30
Dimensions: 
0 × 0 × 3.8 cm
Dewey Class: 
789.03
Subject Tags: 
Music
Art

Available format(s)

Hardback
(SKU: BPH724168)
964-8772-45-2
9648772452
978-964-8772-45-6
9789648772456
Price:£79.00

درباره‌ی این اثر، به قلم ارشد تهماسبی می‌خوانیم:«هدف اصلی این فرهنگ، صرف‌نظر از جمع‌آوری و شرح و توضیح نام آهنگ‌های قدیم و جدید، بازیابی اختلاف‌ها در نام و مطالب گوشه‌های موسیقی و معرفی درست‌ترین روایت‌ها براساس مقایسه‌ی ردیف‌های موجود بوده است. این کتاب از این منظر به‌خصوص، علاوه بر کاربرد عمومی‌اش، می‌تواند دستیار نوازندگانی باشد که در حال نواختن گوشه‌های ردیف‌اند. به همین منظور، تا حد امکان و ضرورت، و با توجه به ظرفیت‌های چنین فرهنگی، توضیح و تفسیر فنی گوشه‌های موسیقی هم در دستور کار بوده است. به‌طور کلی در اینجا، به‌خصوص در مدخل‌هایی که مربوط به موسیقی امروز است، «تفسیر و تحلیل» با «تعریف و تدوین» آمیخته و همراه شده است.»