Empty

Total: £0.00
Book

History of Iran's Seafaring and Navy; Vol 3

Tārīkh-i daryānavardī va nīrū-yi daryāyī-i Īrān dar guz̲ar-i zamān; Jild-i 3: Suqūṭ-i Ṣafavīyah, Ḥukūmat-i Afghān, Afshārīyah, Zandīyah tā pāyān-i Qājārīyah
تاریخ دریانوردی و نیروی دریایی ایران در گذر زمان؛ جلد ۳: سقوط صفویه، حکومت افغان، افشاریه، زندیه تا پایان قاجاریه
Author(s): 
Khusraw Muʻtaz̤id
Text Language: 
Persian
Volume: 
Vol 3
Pub Year: 
2019
Total Pages: 
900
Dimensions: 
24 × 16.5 × 4.5 cm
Content specs: 
Dewey Class: 
359.00955
Subject Tags: 
Seafaring -- Iran -- History
Naval Forces -- Iran -- History

Shopping cart

Your shopping cart is empty.

Our Scan on Demand (SOD) service will save you shipping charges and delivery time.

Ask us for SOD for any book before placing printed edition.