Empty

Total: £0.00
Book

Gozasht-e Zamaneh

گذشت زمانه
Author(s): 
Bozorg Alavi
Text Language: 
Persian
Volume: 
1 vol
Publication Year: 
2011
Total Pages: 
480
Size (cm): 
14.5 X 21.5
Dimensions: 
21.5 × 14.5 × 2.3 cm
Dewey Class: 
8fa3.62
Subject Tags: 
Memoir
Pahlavi Era
History

Available format(s)

Softback
(SKU: BPS230694)
964-351-324-6
9643513246
978-964-351-324-5
9789643513245
Price:£22.00

«محتوی این نوشته‌ها شرح زندگی من نیست؛ در روزگار من حوادث مهمی رخ داده است ‏:‏ انقلاب مشروطه، دوران کوتاه آزادی، انقلاب کبیر، نخستین جنگ جهانی، کودتای سوم اسفند، انقراض قاجاریه، استقرار رضا شاه، برقراری رژیم فاشیستی در آلمان، تمدید امتیاز شرکت نفت، جنگ جهانی دوم، ورود قوای شوروی و متفقین به ایران و تسلط نیروهای بیگانه در امور داخلی ایران، تشکیل حزب توده، نفوذ روزافزون ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه، دوران حکومت مصدق و ملی شدن نفت، استبداد روزافزون محمدرضا شاه، جنگ سرد و تضاد شوروی و آمریکا و تاثیر آن در تمام جهان، انقلاب ایران، تشکیل دولت جمهوری اسلامی و جنگ ایران و عراق‏.‏ پس قصدم شرح زنگی خودم نیست، بیشتر شرح تاثیر حوادثی است که زندگی مرا زیر و رو کرده ، از راه بدر برده، به گوشه‌ای انداخته و رها کرده است‏.‏ در اثر فراموشی، تسلسل خاطراتی وجود نخواهد داشت، آنچه در فکر و روح من مهر شده و مانده است به صورت یادداشت‌هایی ثبت می کنم به قصد اینکه گردش روزگار را بنمایانم‏.‏»