Empty

Total: £0.00
Book

Farhang-e Mozuee-ye Farsi

فرهنگ موضوعی فارسی
Author: 
B. Safarzade
Text Language: 
Persian
Publication Year: 
2017
Total Pages: 
2,080
Size (cm): 
17 x 24.5
Subject Tags: 
Dictionary

Available format(s)

Hardback
(SKU: BPH987868)
978-600-8547-19-8
9786008547198

Price:£99.00

تاب «فرهنگ موضوعی فارسی؛ راه‌نمای واژه‌یابی» نوشته‌ی «بهروز صفرزاده» است. این فرهنگ دارای ۳۵ هزار مدخل، ۱۲۵۰ مقوله‌ی موضوعی و بیش از ۵۰ هزار مثال کاربردی است. در توضیح پشت جلد آمده است: «در این فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات فارسی امروز براساس دسته‌بندی موضوعی و معنایی مرتب شده‌اند تا بتوانید واژه یا اصطلاح مناسب را برای بیان اندیشه‌‌تان بیابید. این فرهنگ برای عموم فارسی‌زبانان و فارسی‌دانان، با هر سطحی از تحصیلات تخصصی، قابل استفاده است.» براساس آنچه در پیشگفتار کتاب آمده:« در فرهنگ موضوعی حاضر ابتدا تمام مفاهیم زبان در یک دسته‌بندی کلی به ۲۲ دسته‌ی موضوعی تقسیم شده‌اند؛ سپس دسته‌بندی‌ها جزیی‌تر شده و مقوله‌ها یا خوشه‌های معنایی تشکیل گشته‌اند و نهایتا واژه‌ها و اصطلاحات هر مقوله به ترتیب الفبا آمده و تعریف شده‌اند. گفتنی است که تعداد، ترتیب و توالی و نام‌گذاری مقولات فرهنگ حاضر براساس تشخیص و سلیقه‌ی مولف است و بدیهی است که به صورت‌های دیگری نیز می‌توان این مقولات را تعیین و تنظیم کرد.» کتاب حاضر را «نشر نو» منتشر کرده و در اختیار مخاطبان قرار داده است.