Empty

Total: £0.00
Book

Faqihan va Enqelab-e Iran: Yek Nasl pas az Ayatollah Ozma Borujerdi

فقیهان و انقلاب ایران: یک نسل پس از آیت‌آلله العظمی بروجردی
Publisher: 
Translator(s): 
Hadi Tabataba'i
Text Language: 
Persian
Edition: 
4
Volume: 
1 vol
Publication Year: 
2018
Total Pages: 
392
Size (cm): 
14.5 X 21.5
Dimensions: 
21.5 × 14.5 × 1.8 cm
Dewey Class: 
955.0830838
Subject Tags: 
History
Political Movement

Available format(s)

Softback
(SKU: BPS146862)
964-214-139-6
9642141396
978-964-214-139-5
9789642141395
Price:£24.00

دهم فروردین ماه ۱۳۴۰، زعیم مقتدر شیعه، آیت الله سید حسن طباطبایی بروجردی رخ در نقاب خاک کشید. با در گذشت وی حاکمیت پهلوی مجال جولان یافت و اقدام به تصویب قوانین مسکوت مانده‌ی خود کرد. روحانیون انقلابی نیز عرصه‌ی اعتراض را فراخ دیدند و دست در کار سیاست کردند.

گویی زمانه‌ای فرا رسیده بود که سیاست و فقاهت به جنگ هم می‌رفتند. در این هنگام مراجع تقلیدی حضور داشتند که می‌باید در این نزاع‌ها راهی می‌جستند. آنها می‌باید هم پاس مقام فقاهت را نگه می‌داشتند و هم سوداهای سیاسی حاکمیت را تعدیل می‌کردند. فقیهان زمانه‌ای صعب و البته تاریخ ساز را در پیش روی داشتند. یکی از نجف نامه می‌نوشت و حاکمان را تحذیر می‌داد که از ریختن دما مسلمین در گذرید، دیگری انقلابیون را پروا می‌داد که از سیاست پای پس کشید و خون مسلمین را هدر ندهید. یکی در تبعید نامه می‌نوشت و حکومت را با جائرین تاریخ برابر می‌دانست و دیگری رعیت را به مدارای با حاکمیت فرا می‌خواند. یکی دست بر عصا داشت و دیگری به تندی می‌تازید. آتشی در خرمن فقیهان افتاده بود و می‌رفت تا قربانیانی بر جای نهد.

تجربه‌ی تاریخی مرجعیت، از فروردین ماه ۴۰ تا بهمن ماه ۵۷، نیاز به بازخوانی‌های مکرر دارد. در این اثر، عملکرد سیاسی یازده تن از مراجع عظام تقلید در این برهه تاریخی به تصویر کشیده شده است. تجربه‌ای که این بزرگواران در مواجهه با حاکمیت پهلوی و طلاب انقلابی از سر گذراندند. تجربه‌ای برای درس آموزی دوباره روحانیت و مرجعیت؛ تجربه‌ی فقیهان در مواجهه با انقلاب ایران، تنها یک نسل پس از آیت‌الله العظمی بروجردی.