Empty

Total: £0.00
Book

Dictionary of Mythology, Folklore and Symbols

فرهنگ سمبل‌ها، اساطیر و فولکلور

Farhang-e Sambol-ha, Asatir va Folklor
Publisher: 
Author(s): 
Gertrude Jobes
Translator(s): 
Mohammad Reza Baqapur
Editor(s): 
Hkodada Movaqar
Text Language: 
Persian
Edition: 
2
Publication Year: 
2018
Total Pages: 
1,168
Size (cm): 
17 x 24
Dewey Class: 
398.03
Subject Tags: 
Diction
Literature
Mythology
Culture
Symbols

Available format(s)

Hardback
(SKU: BPH856633)
964-207-102-9
9642071029
978-964-207-102-9
9789642071029

Price:£79.00

«منشا اثر حاضر علاقه به نمادهاست. اما نماد چیست؟ هرچه به وجود آید، آنچه هست یا بوده، از آن زمان که «در آغاز کلمه بود» و شاید هم پیش از آن‌که کلمه در این عبارت خالص ظاهر شود انسان تلاش کرده است کلمه را درک کند. بدین ترتیب «در آغاز» زبان در مقام وسیله‌ای حیاتی برای ارتباط و گفت‌وگوی انسان‌ها جنبه نمادین داشت. ابتدا انسان نشانه‌هایی بصری برای تفسیر کلمه ایجاد کرد و طرح‌ها و اسباب و پشته‌هایی خلق کرد که تا امروز باقی‌مانده حال آن که استخوان‌های خود او پوسیده و از میان رفته است.

اگر کلیدهایی برای فهم نمادهای متعارف استفاده شده طی قرون اعصار وجود نداشته باشد لاجرم ارتباط میان انسان‌ها و حتی میان افراد هم‌عصر از بین می‌رود. اما این کلید‌ها وجود دارند و با توجه به این‌که در انبوهی از آثار دینی و عالمانه و خرافی و رمانتیک وسیع پراکنده‌اند و برخی‌شان را باید در اعماق پیدا کرد برای رسیدن به آنها باید پژوهنده‌ای سخت‌کوش بود. تهیه فرهنگ‌نامه‌ای از نمادها در نگاه اول چه‌بسا غیرممکن به نظر برسد؛ در حقیقت اثر حاضر تصادفا به وجود آمد زیرا من این تحقیق و تفحص را برای درک برخی از نمایشنامه‌ها و حماسه‌ها و اشعار و نقش‌های روی ظروف و آثاری دیگر و نیز برای استفاده درنوشته‌های خلاقانه‌ام آغاز کردم. اما هرچه بیش‌تر کاویدم بیش‌تر برایم روشن شد که چیزی مشترک در نمادها و موقعیت‌های نمادین افسانه‌ها و اسطوره‌ها همه مردمان مختلف را به هم پیوند می‌دهد. به نظر من نمادپردازی صرفا میراثی جهانی و همه‌گانی نیست بلکه همچنین زبانی جهانی و همه‌گانی و وسیله‌ای برای ارتباط وسیع‌تر است. اگر فرهنگ‌نامه‌ی حاضر مردم را در درک این نکته یاری دهد که پس زمینه‌ای مشترک یا مرتبط با یکدیگر دارند.»