Empty

Total: £0.00
Book

A Dictionary for Human Sciences; English-Persian‬

فرهنگ علوم انسانی؛ انگلیسی - فارسی

Farhang-e Olum-e Ensani; Engelisi - Farsi
Publisher: 
Author(s): 
Daryush Ashuri
Text Language: 
English
Persian
Edition: 
7
Volume: 
1 vol
Publication Year: 
2016
Total Pages: 
504
Size (cm): 
14.5 X 21.5
Dimensions: 
0 × 0 × 2.6 cm
Dewey Class: 
300.3
Subject Tags: 
References
Dictionary
Human Sciences

Available format(s)

Hardback
(SKU: BPH261064)
964-305-865-4
9643058654
978-964-305-865-4
9789643058654
Price:£34.00

کتاب «فرهنگ علوم انسانی انگلیسی - فارسی» نوشته‌ی «داریوش آشوری» زبان‌شناس و نویسنده‌ی معاصر است. نویسنده درباره‌ی این اثر آورده است: «این فرهنگ یک فرهنگ جامع برای علوم انسانی در زبان فارسی نیست و چنین داعیه‌ای نیز ندارد، بلکه بیش‌تر پایه‌گذار و راهگشاست برای ورز دادن زبان فارسی و مایه‌ور کردن آن در برخورد با واژگان پایه‌ای و پیرامونی حوزه‌ی علوم انسانی در زبان انگلیسی، تا آن جا که از دست من برمی‌آمده است. برای نمونه بگویم که یکی از کارهایی که در این فرهنگ به انجام رسیده پاسخگویی به نیاز برابریابی درست و رسا برای واژگانی‌ست که در زبان‌های اروپایی با پسوندهای "-ایسم" و "-ایست" به کار می‌روند، از جمله به‌فراوانی در علوم‌ سیاسی و مکتب‌ها و بحث‌های نظری آن. در این فرهنگ به جای روش مکانیکی گذاشتن پسوندهای "-گرا" و "-گرایی" یا چیزهای دیگر مانند "-گر" و "-گری"– که نسل پیشین مترجمان ما در پیش گرفته بودند– نشان داده‌ام که با توجه به بار معنایی هر یک از این ترم‌ها و معناهای دست کم، چهارگانه‌ی پسوند –ایسم در زبان انگلیسی، چه‌گونه باید چندین پسوندگونه‌ی فارسی را در برابر آن به کار برد. حدود چهل سال پیش مقاله‌ای در بازگفت و توجیه این روش منتشر کردم. کاربست آن روش در این فرهنگ دنباله‌ی همان کار پژوهشی ست. بسیاری از مترجمان در این سال‌ها، بر پایه‌ی همین فرهنگ، این روش را پسندیده‌اند و برابر نهاده‌های آن را به کار می‌برند.»