Empty

Total: £0.00
Book

Darbare-ye Tabaqebandi-ye Vazn-ha-ye She'r-e Farsi

درباره‌ی طبقه‌بندی وزن‌های شعر فارسی
Publisher: 
Author(s): 
Abolhasan Najafi
Text Language: 
Persian
Edition: 
1
Volume: 
1 vol
Publication Year: 
2015
Total Pages: 
176
Size (cm): 
14.5 X 21.5
Dimensions: 
0 × 0 × 0.9 cm
Dewey Class: 
8fa0.41
Subject Tags: 
Poem
Literature

Available format(s)

Softback
(SKU: BPS278943)
964-448-647-1
9644486471
978-964-448-647-0
9789644486470
Price:£16.00

این کتاب دربردارنده‌ی سه بخش است. در بخش اول که بیش از سی سال پیش نگاشته شده، شمار اوزان شعر فارسی نزدیک به چهارصد ذکر شده است. اما اکنون می‌توان با اطمینان گفت این رقم از چهارصد گذشته و همچنان رو به افزایش است. از چهار قرن اول هجری نمونه‌های شعری چندانی باقی نمانده است؛ اما از آنچه باقی مانده می‌توان استنباط کرد بیش از صد وزن (به مراتب بیشتر از اوزان شعر عربی) مورد استفاده‌ی شاعران فارسی‌زبان بوده است. در قرن‌های بعد به تدریج وزن‌های دیگری ابداع شده و به کار رفته و این روند با سرعت بیشتری همچنان ادامه یافته، چندان که در قرن اخیر نزدیک به صد وزن دیگر بر اندوخته سابق افزوده شده و شمار آنها کم و بیش به پانصد رسیده است. رقم دقیقی از شمار اوزان در زبان‌های دیگر در دست نیست؛ اما می‌توان با اطمینان گفت اوزان شعر هیچ زبان دیگری در جهان به این میزان نمی‌رسد.

این مجموعه انبوهی از مفردات برهم‌انباشته نیست، بلکه دستگاه منضبط و قاعده‌مندی شکل می‌دهد که در آن هر وزن جای مشخص و از پیش آماده دارد و تا زمانی که این وزن‌ها منظم و طبقه‌بندی نشوند، عروض هرگز به مرتبه‌ی علم نخواهد رسید. در هشتاد سال اخیر کسانی با کاربرد تقطیع هجایی و با استفاده از دستاوردهای جدید آواشناسی و زبان‌شناسی در این راه کوشش‌هایی کرده و نتایجی هم به دست آورده‌اند. شرح این کوشش‌ها و اینکه در کجا به توفیق انجامیده و در کجا و چرا به خطا رفته‌اند در دو بخش اول این کتاب به تفصیل آمده است. در بخش سوم نیز کوشش شده تا طرحی هرچند مجمل از شیوه‌ی درست طبقه‌بندی به دست داده شود.