Empty

Total: £0.00
Book

Dananir: Seyr-e Dinar dar Tarikh-e Puli-ye Iran

دنانیر: سیر دینار در تاریخ پولی ایران
Publisher: 
Author(s): 
Mansure Vasiq
Text Language: 
Persian
Volume: 
1 vol
Publication Year: 
2009
Total Pages: 
200
Size (cm): 
14.5 x 21.5
Dimensions: 
23.5 × 16.5 × 1.2 cm
Dewey Class: 
737.4955
Subject Tags: 
Coins
History

Available format(s)

Softback
(SKU: BPS634436)
600-5003-10-0
6005003100
978-600-5003-10-9
9786005003109
Price:£49.50

دینار، سکه‌ای از طلا بوده که روی آن نام و صورت پادشاهان نقش می‌شد و یک مثقال وزن داشت. دینار در ایران در اعصار مختلف چه قبل از اسلام و چه بعد از آن علاوه بر مسکوک بودن، نام واحد اوزان هم بوده است. اما نخستین‌بار، ساسانیان از دینار به عنوان سکه‌های مخصوص شاهنشاه استفاده کردند. با این وصف سکه، محکم‌ترین و معتبرترین سند تاریخی است که نشانه‌ای از قومیت، حاکمیت، استقلال و آزادی بوده و معتبرترین سند تاریخی است که نشانه‌ای از قومیت، حاکمیت، استقلال و آزادی است و بی‌شک پس از خط مهم‌ترین اختراع بشر به شمار می‌رود. در کتاب حاضر، پس از بیان ریشه و معانی دینار و کاربرد این واژه به عنوان واحد وزن، به مسکوکات طلا قبل و بعد از اسلام اشاره شده، طراز سکه‌ها و دینارهای شاخص و...، در عصر اموی و عباسی شرح داده شده است. در ادامه نقش دینار در نظام پولی ایران از عصر مغول تا به امروز بررسی شده است. در پایان فهرست اعلام، جغرافیایی، اصطلاحات پولی و دیوانی ضمیمه شده است.

چکیده‌ای از مقدمه کتاب:

«سکه محکم‌ترین و ‌معتبرترین سند تاریخی است که نشانه‌ی قومیت، حاکمیت، استقلال و آزادی می‌باشد و بی‌شک پس از خط مهم‌ترین اختراع بشر است. درباره اختراع و ایجاد پول، کتب زیادی نوشته شده است و سخن گفتن درباره آن، تکرار مکررات خواهد بود. اما آنچه که کمتر بدان توجه شده است عیار، وزن، شکل و جنس سکه‌هاست و دیگر نرخ ارزش‌گذاری یا تسعیر زر و سیم، در گذشته می‌باشد که امروزه از آن به نام ارز تعبیر می کنیم. معمولا کتاب‌ها و کاتالوگ‌هایی که تاکنون درباره سکه منتشر شده است در بردارنده سکه‌های طلا، نقره و مس با هم می‌باشند و سکه‌های طلا بصورت مجرد و بسیط مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند و یا کم بوده است. بنابراین تصمیم بر آن گرفتم که مطالب این کتاب را به دینار مختص نمایم و در حد بضاعت خود کوشیدم تا حق مطلب را ادا کنم...»

موضوعات کلی کتاب

بخش اول: دینار

 • مسکوکات طلا قبل از اسلام
 • دوره اسلامی
 • امویان
 • عباسیان
 • طاهریان
 • علویان طبرستان
 • صفاریان
 • سامانیان
 • بنی ساج
 • آل زیار
 • حمدانیان
 • ایلک خانیان (آل افراسیاب)
 • آل بویه
 • عزنویان
 • امرای اندرابه
 • سلجوقیان
 • اتابکان
 • خوارزمشاهیان
 • غوریان

بخش دوم: نظام پولی ایران و دینار