Empty

Total: £0.00
Book

Compendium Linguarum Iranicarum; Vol 1

راهنمای زبان‌های ايرانی؛ جلد۱: زبان‌های ایرانی باستان و ایرانی میانه

Rahnama-ye Zaban-ha-ye Irani; Jeld 1: Zaban-ha-ye Irani-ye Bastan va Irani-ye Miyane
Publisher: 
Author(s): 
Rüdiger Schmitt
Translator(s): 
Arman Bakhtiyari
Text Language: 
Persian
Edition: 
4
Volume: 
Volume 1
Publication Year: 
2017
Total Pages: 
412
Size (cm): 
18 x 24
Dimensions: 
0 × 0 × 2.1 cm
Dewey Class: 
4fa0.0009
Subject Tags: 
References
Linguistics

Available format(s)

Hardback
(SKU: BPH849450)
964-311-403-1
9643114031
978-964-311-403-9
9789643114039
Price:£24.00

زبان‌هایی‌ ایرانی‌ نو در ایران‌ و افغانستان‌ متمركزند. نمایندگانی‌ از این‌ زبان‌ها را در عراق، سوریه‌ تركیه‌، اتحاد شوروی‌ (قفقاز، آسیای‌ مركزی‌، پامیر) تركستان‌ چین‌، شبه‌ قاره‌ هند و در كرانه‌های‌ عرب‌نشین‌ خلیج‌فارس‌، هم‌ می‌توان‌ یافت‌. بدین‌ ترتیب‌ زبان‌های‌ ایرانی‌ نو، از نظر جغرافیایی‌ ناحیه‌ای‌ تقریباً به‌ همان‌ اندازه‌ گستره زبان‌های‌ هندو آریایی‌ را دربر می‌گیرند، هر چند از نظر شمار گویش‌وران‌ مشابهتی‌ در میان‌ نیست‌ و زبان‌های‌ ایرانی‌ نو تقریباً ۵۵ میلیون‌ گویش‌ور دارند. به‌ لحاظ‌ تاریخی‌، ایرانی‌ نو، مانند هر اصطلاحی‌ كه‌ برای‌ تعریف‌ یك‌ دوره‌ زبانی‌ به‌كار می‌رود، از منظر جامعه‌شناسی‌ زبان‌ با تأكید بر زبان‌ یا زبان‌های‌ غالب‌ تعیین‌ می‌شود. در مورد ایرانی‌ نو، فروپاشی‌ شاهنشاهی‌ ساسانی‌ در سده‌ هفتم‌ میلادی‌ و سده‌های‌ بعدی‌ اسلامی‌ شدن‌ نواحی‌ ایرانی‌ زبان‌، زمینه پیدایی‌ فارسی‌ نو را به‌ عنوان‌ زبان‌ جدید غالب‌ از لحاظ‌ فرهنگی‌ از میان‌ مجموعه‌ پیچیده‌ای‌ از چند زبان‌ فراهم‌ آورد.