Empty

Total: £0.00
Book

Azarmidokht: The Last Woman King in Iran

آذرمیدخت: آخرین پادشاه زن ایران

Azarmidokht: Akharin Padeshah-e Zan-e Iran
Publisher: 
Author(s): 
Fo'ad Faruqi
Text Language: 
Persian
Edition: 
2
Volume: 
1 vol
Publication Year: 
2018
Total Pages: 
560
Size (cm): 
16 x 24
Dimensions: 
24.5 × 17.5 × 3 cm
Dewey Class: 
8fa3.62
Subject Tags: 
History
Historical Fiction
Women

Available format(s)

Hardback
(SKU: BPH441028)
964-22-0300-6
9642203006
978-964-220-300-0
9789642203000
Price:£29.00

خلاصه‌ای از کتاب:

پس از مرگ خسروپرویز کشور دچار بحران و اغتشاشات داخلی شدید گشت و زمامدارای سلاطین به کوتاهترین مدت رسید به‌طوریکه در طول یک سال چندین شاه و ملکه عوض گشته و یکی پس از دیگر روی کار آمد. ویژگی دوران پس از خسروپرویز حکومت دختران اوست که احتمالا بعنوان ملکه جلوس و سکه زدند. آذرمیدخت پس از دوران کوتاه خواهرش پوراندخت بر سریر سلطنت نشست. 

ملک ایرج مشیری سکه‌ای از این ملکه را به دست آورده و انتشار داده است. این سکه در سال یکم پادشاهی آذرمیدخت و در ضرابخانه‌ای که wyhc خوانده شده ضرب شده‌ است. گویا "WYHC" نشان ضرابخانه شهر بوده باشد. بر روی این سکه نیم‌تنه مردی دیده می شود. مشیری درباره وجود این نگاره بر سکه آذرمیدخت می گوید که این پیکره به احتمال نگاره فرخ هرمزد است که در آرزوی به چنگ آوردن قدرت بود و سرانجام با نام هرمزد ششم به پادشاهی رسید. وی همزمان با آذرمیدخت، اندک زمانی بیش از یک سال بر اریکه شاهی بود. هیچ سکه‌ای از هرمزد ششم در سال یکم پادشاهی‌اش ضرب نشده و تنها سکه‌های موجود، در سال دوم و سوم پادشاهی وی تاریخ‌گذاری شده‌اند. دو سکه دیگر از آذرمیدخت در پاریس در کتابخانه ملی فرانسه نگهداری می‌شوند. م. فروغی هم سکه‌ای از وی در دست داشته است. بر روی این سکه‌ها، نشان ضرابخانه WYHC دیده می‌شود.

در گزارش‌های اسلامی درازای پادشاهی آذرمیدخت به گونه‌های متفاوت، شش ماه آمده است. طبری گزارش می دهد که فرخ هرمزد سپهبد خراسان، آذرمیدخت را به همسری خویش خواند. ملکه از نپذیرفتن درخواست فرخ هرمزد اندیشناک بود، او را به کاخ خویش فراخواند و فرمان داد تا او را بکشند. رستم فرزند فرخ هرمزد، به کین پدر تیسفون را گشود، ملکه را از تخت پادشاهی به زیر کشید و فرمان داد تا او را کور کنند و به قتل برسانند.

گزارش‌های اسلامی آذرمیدخت را بانویی خردمند و بسیار زیبا خوانده‌اند. در کتاب صور ملوک بنی ساسان، وی اینگونه نشان داده شده است:«نشسته بر سریر، پیراهن گلدوزی شده سرخ و شلوار آسمان گون به تن، در دست راست تبرزین و در دست چپ شمشیری گرفته که بر آن تکیه زده است.» پی افکنی آتشکده ای در آبخاز و دژی در اسدآباد به وی نسبت داده شده است. به آذرمیدخت لقب «عادل» داده بودند. شاهنامه که وی را آذرم دخت خوانده و خطبه بر تخت نشینی و رخدادهای دوره پادشاهی وی را گزارش کرده، می‌گوید که وی در ماه پنجم پادشاهی‌اش تاج و تخت را از دست داده است. چگونگی مرگ وی در گزارش شاهنامه روشن نیست. گزارش‌های مسیحی هم که در پی این خواهند آمد، پادشاهی وی را گزارش داده‌اند و نام این ملکه را به گونه‌های مختلف یاد کرده‌اند.