Empty

Total: £0.00
Book

Arj-e Kherad; Jashn-name-ye Ostad Jalal Khaleqi Motlaq

ارج خرد: جشن‌نامه استاد جلال خالقی‌ مطلق
Publisher: 
Author(s): 
Farhad Aslani
Ma'sume Purtaqi
Text Language: 
Persian
Edition: 
1
Volume: 
1 vol
Publication Year: 
2018
Total Pages: 
604
Size (cm): 
17 x 24
Dimensions: 
24.5 × 17.5 × 3.5 cm
Dewey Class: 
8fa1.21
Subject Tags: 
Shahnameh
Literary Criticism

Available format(s)

Hardback
(SKU: BPH288525)
964-191-529-0
9641915290
978-964-191-529-4
9789641915294
Price:£35.00

در کتاب حاضر، به ياری تنی چند از محققان و دوستداران استاد جلال خالقی مطلق، عمری تلاش و پايمردی ايشان ارج نهاده شده است. عظمت شاهنامه در حدی بود که از قرن پنجم افرادی به تدوين گزيده متن پرداختند و اهميت آن باعث کتابت گسترده متن و ورود اغلاطی در نسخ میشد. از قرن هشتم افرادی به مقابله نسخ و تهيه متنی کامل و پالوده همت گماشتند. طی دو قرن اخير تهيه متنی پيراسته، منتهای آمال شاهنامه پژوهان بوده است. اين مهم به همت استاد جلال خالقی مطلق به انجام رسيد و استاد طی نيم‌قرن شاهنامه‌پژوهی منقح‌ترين متن اثر را در دو پيرايش عرضه کردند.

مجموعه حاضر با بهره‌گیری از هم یاری و هم فکری جمعی از پژوهشگران به شاهنامه پژوهی اختصاص یافته است و این اثر بی‌نظیر فردوسی را در قالب مقالات گوناگون محققین ایرانی و غیر ایرانی از ابعاد و زوایای گوناگونی مورد بحث قرار داده و برخی مقالات پیرامون موضوعات دیگر را که به نوعی با شاهنامه در ارتباط هستند در خود گنجانده است.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

«اهمیت خواب‌گزاری و دستیابی به رازهای خواب در شاهنامه تا بدانجاست که اگر همه دانایان و خواب‌گزاران از تعبیر خواب درمانند، به گرد جهان می‌گردند تا خواب‌گزاری را بیابند که گره ناگشاده را بگشاید و رازها را برملا کند. و چنین است که پای بازیگرانی به صحنه سیاست و دربار باز می‌شود. اینچنین، گاه خواب بر سرنوشت گزارشگر بیشتر تاثیر می‌گذارد تا خواب‌بیننده مانند سرنوشت بوزرجمهر که برای تعبیر خواب نوشین روان به دربار راه می‌یابد و پایگاهی بلند و سرنوشتی شگفت‌انگیز از آن او می‌شود.»